Vážení sběratelé - Dear Collectors - Liebe Sammlerfreunde

Vážení sběratelé, na těchto stránkách budeme postupně nabízet zajímavé položky nejen z počátků používání poštovních známek. Vedle oblíbených "ČERNÝCH PENNY" zde najdete například "OMNIBUS" série, méně běžná vydání hledaných "ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ", ale také zajímavosti z "BOSNY A HERCEGOVINY". Pokud v nabídce nenajdete něco ze své chyběnky kontaktujte nás s konkrétní poptávkou. K dispozici je velké množství materiálů ze všech inzerovaných oborů. V oddílu "EXPONÁTY / DISPLAY" bychom Vám rádi ukázali zajímavé položky z vlastních sbírek stejně jako položky, které jsme vystavovali na filatelistických výstavách.

Dear collectors, these pages will be offering interesting items not only from the beginning of the postage stamps using. Besides the popular "PENNY BLACK" you will find for example "OMNIBUS" series, less available issues so-called "STAMP COUNTRIES", but also interesting issues from "BOSNIA AND HERZEGOVINA". If you do not find something from your want list, contact us with your specific demand. There is large amount of materials from all branches offered. In the section "EXPONÁTY / DISPLAY" we would like to show you interesting items from our own collections as well as items that we presented at the philatelic exhibitions.

Liebe Sammlerfreunde, diese Seiten werden interessante Artikel nicht nur von Anfang von Briefmarkenverwendung anbieten. Neben der beliebten " PENNY BLACK" möchten wir zum Beispiel "OMNIBUS" -Ausgaben, gesuchte "BRIEFMARKENLÄNDERN", sondern auch interessante Artikel aus "BOSNIEN UND HERZEGOWINA" vorstellen. Wenn Sie bei uns etwas von ihrer Fehlliste nicht finden, kontaktieren Sie uns mit Ihrer spezifischen Anfrage. Es gibt eine große Menge von Materialien aus allen Branchen beworben. Im Abschnitt "EXPONÁTY / DISPLAY" möchten wir Ihnen eine interessante Artikel aus unserem eigenen Sammlungen zeigen sowie Posten, die wir an den Briefmarkenausstellungen präsentierten.

STAMPSSELLER GB-Line Engraved, Kolonie, Commonwealth 1840-1970, Známkové země, Bosna a Hercegovina

Filatelie, Filatelistická literatura, katalogy, známky, dopisy, celiny, série

Philately, Literature, Catalogues, Stamps, Letters, Postmarks, Collections

Briefmarken, Deutsche kolonien, Altdeutschland, Sammlungen


Připravujeme nové položky, které najdete v kategoriích jako "oblíbené" a souhrnně pod tímto textem. 

 

V oddílu "AKTUALITY" Vás budeme průběžně informovat o všech novinkách.


1841 1d PL113 (RG-RH) BS 32j,32 pale red-brown REZERVOVÁNO

1841 1d PL113 (RG-RH) BS 32j,32 pale red-brown REZERVOVÁNO

1d Pale Red-Brown (Worn). Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  REZERVOVÁNO "RG" bod dole pod "G" čtvercem, levá boční linka protažená nahoru, těsné až široké okraje, "573" North Shields, Parmenter 3HOS Rarity E!!. Popis…

0 CZK bez DPH
900 CZK

1880 6d PL 17 (CE) J 87 grey UM

1880 6d PL 17 (CE) J 87 grey UM

6d Grey. Wmk Spray. Perf.14 Čistá s originál lepem bez nálepky, svěží nádherná barva, velmi lehký horizontální ohyb není vidět ze předu. Popis na kartě. Velmi pěkná dobře centrovaná vzácná známka. SG spec. J 87  …

0 CZK bez DPH
10 600 CZK

1870 1,5d PL1 (CE) G 6(1) rose-red

1870 1,5d PL1 (CE) G 6(1) rose-red

1 1/2d rose-red. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem (redistributed). Super svěží barva. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G6(1)        Ł 725      SG 51    Mi spec.…

0 CZK bez DPH
8 700 CZK

1870 1/2d PL 15 (DQ) G4 rose-red HM

1870 1/2d PL 15 (DQ) G4 rose-red HM

1/2d Rose-Red. Wmk W3. Perf.14 Čistá se zbytky papíru v lepu, velká nálepka. Popis na  kartě. SG spec. G 4(1)     Ł 175     SG 48     Mi spec. 36

0 CZK bez DPH
700 CZK

1870 1/2d PL 13 (QM) G 4 rose-red LM

1870 1/2d PL 13 (QM) G 4 rose-red LM

1/2d Rose-Red. Wmk W3. Perf.14 Čistá s originál lepem, lehká nálepka. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 4(1)     Ł 120     SG 48     Mi spec. 36

0 CZK bez DPH
1 000 CZK

1869 2d PL 15 (CD) G 3(2) deep blue HM

1869 2d PL 15 (CD) G 3(2) deep blue HM

2d Deep Blue. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem, 2-3 nálepky, gum creasing. Popis na kartě. SG spec. G 3(2)     Ł 525     SG 47     Mi spec. 17 IIy

0 CZK bez DPH
900 CZK

1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red LM

1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red LM

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem, velmi lehká nálepka, svěží barva, velmi dobře centrovaná. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 1(1)    Ł 45 +125% well centred  …

0 CZK bez DPH
1 000 CZK

1864 1d PL130 (BA) G 1(1) rose-red LM

1864 1d PL130 (BA) G 1(1) rose-red LM

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem s lehkou nálepkou, velmi dobře centrovaná. Gum creasing. Okrajový rám průsvitky. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 1(1)     Ł 70 +well centred…

0 CZK bez DPH
1 700 CZK

1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN

1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14    Čistá bez lepu. Popis na kartě. SG spec. G 1(1)      Ł 25       SG 43        Mi spec. 16

0 CZK bez DPH
200 CZK

1841 1d PL 36 (EH) BS 25b red-brown on very blue p.(EDd,42-3RF

1841 1d PL 36 (EH) BS 25b red-brown on very blue p.(EDd,42-3RF

1d Red-Brown On Very Blue Paper. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf. Vady paprsků v levé hvězdě (10hod), v pravé hvězdě (1hod), zdvojené "E", černý Maltézský kříž. Ivory head na zadní straně. Popis na kartě. Fine. SG…

0 CZK bez DPH
250 CZK

1841 1d PL 26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF)

1841 1d PL 26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF)

1d Red-Brown. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.   Vady paprsků v levé hvězdě (10hod), v pravé hvězdě (1hod) a otevřený horní čtverec v pravé hvězdě. Pravidelné široké okraje, černý Maltézský kříž.…

0 CZK bez DPH
300 CZK

1840 1d PL 7 (LD) AS 44 black REZERVACE

1840 1d PL  7 (LD) AS 44 black  REZERVACE

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf. REZERVACE Dobré až široké okraje, "L" malá (nebo chybějící) patka písmene, nádherný černý Maltézský kříž. Popis na kartě. Velmi pěkný kus.  SG spec. AS 44  …

0 CZK bez DPH
4 800 CZK

1840 1d PL4 (SA) AS 23 black ....

1840 1d PL4 (SA) AS 23 black ....

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  Šráf dole pod "ONE a P" v ONE PENNY.  Popis na kartě. Fine. SG spec. AS 23           Ł 375        SG 2   …

0 CZK bez DPH
3 000 CZK

1857 2d PL 6 (IG) F7 deep blue (Ivory head)

1857 2d PL 6 (IG) F7 deep blue (Ivory head)

2d deep-blue. Alphabet III. Wmk Large Crown Type I. Perf.14 Dobře centrovaná, "22" London (Parmenter 22H Rarity E), Ivory head na rubu. Popis na kartě. Fine. SG spec. F 7        Ł 70      SG 35   …

0 CZK bez DPH
500 CZK

1855 2d PL 5 (HE) F6 (1) blue

1855 2d PL 5 (HE) F6 (1) blue

2d Blue. Alphabet II. Wmk Large Crown Type I. Perf.14 Dobře centrovaná, raženo London office. Popis na kartě. SG spec. F 6(1)        Ł 70      SG 34    Mi spec. 11 IBa

0 CZK bez DPH
400 CZK

1854 2d PL4 (GD) F 1(2) pale blue (MN'N'Pe;MsG,D)

1854 2d PL4 (GD) F 1(2) pale blue (MN'N'Pe;MsG,D)

2d Pale blue. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Perf.16 Korozní body v "G" a "D" čtvercích a v bílé lince nad "N". Popis na kartě. Fine. SG spec. F1(2)     Ł 110      SG 20     Mi spec.…

0 CZK bez DPH
500 CZK

1855 1d PL19 (HG) C 6(2) yellow-brown (blued paper), (HSfs jn)

1855 1d PL19 (HG) C 6(2) yellow-brown (blued paper), (HSfs jn)

1d yellow-brown on blued paper. Die II. Alphabet II. Wmk Large Crown Type I. Perf.14 Spojené dolní patky písmene "H". Razítko "21" London. Dodání na zobrazené kartě. Vzácná deska. SG spec. C6(2)        Ł 110  …

0 CZK bez DPH
200 CZK

1855 1d PL10 (II) C 4 red-brown (blued paper)

1855 1d PL10 (II) C 4 red-brown (blued paper)

1d red-brown on blued paper. Die II. Alphabet II. Wmk Small Crown. Perf.16 Velká část čistého razítka "606?", vzácná deska. Popis na kartě. Very fine. SG spec. C4        Ł 125      SG 21    …

0 CZK bez DPH
700 CZK

1855 1d PL203 (GD) C 2(1) red-brown (blued paper) REZERVOVÁNO

1855 1d PL203 (GD) C 2(1) red-brown (blued paper) REZERVOVÁNO

1d red-brown on blued paper. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Perf.14 REZERVOVÁNO Silně posunutá perforace! Popis na kartě. Zajímavé. Fine. SG spec. C2(1)        Ł 110      SG 22   …

0 CZK bez DPH
500 CZK

1841 2d PL 4 (LH) ES 15 deep full blue

1841 2d PL 4 (LH) ES 15 deep full blue

2d Deep Full Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Spodní linka v "H" čtverci prodloužená do prava. Popis na kartě. SG spec. ES 15     Ł 100     SG 15    …

0 CZK bez DPH
700 CZK

1841 2d PL 4 (HD) ES 14q blue (thin paper)

1841 2d PL 4 (HD) ES 14q blue (thin paper)

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Vzácně na tenkém papíru, korozní body v "H" a "D" čtvercích. Dobré až velmi široké okraje. Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 14q   …

0 CZK bez DPH
1 100 CZK

1840 1d PL 5 (JE) AS 25 black REZERVACE

1840 1d PL  5 (JE) AS 25 black  REZERVACE

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.   REZERVACE Široké okraje, červený Maltézský kříž. Popis na kartě. Pěkný kus.  SG spec. AS 25           Ł 375  …

0 CZK bez DPH
3 800 CZK

1841 2d PL 4 (FA) ES 14 blue

1841 2d PL 4 (FA) ES 14 blue

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Korozní body v "F" a "A" čtvercích, spodní linka prodloužená do prava. Dobré až velmi široké okraje. Raženo London Inland Office. Popis na kartě.…

0 CZK bez DPH
700 CZK

1841 2d PL 4 (BF) ES 14 blue REZERVACE

1841 2d PL 4 (BF) ES 14 blue  REZERVACE

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.   REZERVACE Bod v "F" čtverci. Raženo černým "569" (Northarlerton). Parmenter type 1844 Rarity B. Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 14    …

0 CZK bez DPH
500 CZK

1841 2d PL 3 (JF) ES 11°ub blue (black MC) REZERVACE

1841 2d PL 3 (JF) ES 11°ub blue (black MC) REZERVACE

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. REZERVACE Levá boční linka v "J" čtverci protažená dolu. Raženo 2x čistým Maltézským křížem Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 11*ub    …

0 CZK bez DPH
1 100 CZK

1841 2d PL 3 (IJ) ES 11 blue

1841 2d PL  3 (IJ) ES 11 blue

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Stejnoměrné dobré okraje, malá část razítka dole, nechávající čistý profil královny! Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 11    …

0 CZK bez DPH
1 100 CZK

1841 2d PL 3 (IE-IF) ES 11 blue PRODÁNO

1841 2d PL  3 (IE-IF) ES 11 blue PRODÁNO

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. PRODÁNO Horizontální dvoupáska, lehké razítko. Popis na kartě. Very fine. SG spec. ES 11     dvoupáska  Ł 280    …

0 CZK bez DPH
1 700 CZK

1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown

1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown

1d Red-Brown. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Imperf.  Na velmi modrém papíru, dobré až velmi široké okraje, "466" (Liverpool), Parmenter 3HOS. Popis na kartě. SG spec. B 2      Ł 60      …

0 CZK bez DPH
200 CZK

1852 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx)

1852 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx)

1d Red-Brown. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Imperf. U "G" v pravém čtverci prodloužený šraf do prava, dolní pravý šraf u "H" v pravém čtverci prodloužený do prava, velmi široké okraje, "1" (Abergavenny) hrabství Monmouthshire,…

0 CZK bez DPH
1 300 CZK

1840 2d PL 1 (MF) DS 5 blue

1840 2d PL  1 (MF) DS 5 blue

2d Blue (Pale). Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  Pravidelné široké okraje, pěkný černý Maltézský kříž. Popis na kartě. Velmi pěkné. SG spec. DS 5         Ł 900       …

0 CZK bez DPH
7 200 CZK

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1881 SG Z9 2,5d PL23 (IA) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1881 SG Z9 2,5d PL23 (IA) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1881 SG Z9 2,5d PL23 (IA) blue  Dobrá kvalite. Fine. SG 157         Ł 35     

0 CZK bez DPH
400 CZK

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL19 (AF) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL19 (AF) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL19 (AF) blue Výjimečná kvalita. Superb. SG 142         Ł 55     

0 CZK bez DPH
900 CZK

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL17 (GE) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL17 (GE) blue ...

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1880 SG Z8 2,5d PL17 (GE) blue Velmi dobrá kvalita. Very fine. SG 142         Ł 70        

0 CZK bez DPH
900 CZK

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1879 SG Z7 2,5d PL16 (FA) rosy mau

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1879 SG Z7 2,5d PL16 (FA) rosy mau

BRITISH LEVANT-BEYROUT G06 GB 1879 SG Z7 2,5d PL16 (FA) rosy mauve chybí jeden zub  SG 141         Ł 80        

0 CZK bez DPH
400 CZK

PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d,1877 SG Z39 4d V...

PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d,1877 SG Z39 4d V...

Δ PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d PL15 (OA) grey, 1877 SG Z39 4d PL15 (HF) sage-green,  použity na výstřižku, oraženo "C38" Type 4, dole dvoukruhové razítko ... CALLAO ..., 6d dva kratší zuby  SG 147/153    …

0 CZK bez DPH
2 100 CZK

001O 1937 CORONATION PRODÁNO

001O 1937 CORONATION PRODÁNO 10%

** Omnibus 1937. CORONATION. Kompletní vydání.     PRODÁNO Oblíbené vydání korunovace Krále George VI a Královny Elizabeth (12.May1937). Všechny známky čisté bez nálepky ve velmi dobré kvalitě. Kompletní…

0 CZK bez DPH
5 040 CZK 5 600 CZK

Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

     www.stampsseller.com

       info@stampsseller.cz

           

                 Pavel Paščák

            Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

1.4.2017

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archiv