Vážení sběratelé - Dear Collectors - Liebe Sammlerfreunde

Vážení sběratelé, na těchto stránkách budeme postupně nabízet zajímavé položky nejen z počátků používání poštovních známek. Vedle oblíbených "ČERNÝCH PENNY" zde najdete například "OMNIBUS" série, méně běžná vydání hledaných "ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ", ale také zajímavosti z "BOSNY A HERCEGOVINY". Pokud v nabídce nenajdete něco ze své chyběnky kontaktujte nás s konkrétní poptávkou. K dispozici je velké množství materiálů ze všech inzerovaných oborů. V oddílu "EXPONÁTY / DISPLAY" bychom Vám rádi ukázali zajímavé položky z vlastních sbírek stejně jako položky, které jsme vystavovali na filatelistických výstavách.

Dear collectors, these pages will be offering interesting items not only from the beginning of the postage stamps using. Besides the popular "PENNY BLACK" you will find for example "OMNIBUS" series, less available issues so-called "STAMP COUNTRIES", but also interesting issues from "BOSNIA AND HERZEGOVINA". If you do not find something from your want list, contact us with your specific demand. There is large amount of materials from all branches offered. In the section "EXPONÁTY / DISPLAY" we would like to show you interesting items from our own collections as well as items that we presented at the philatelic exhibitions.

Liebe Sammlerfreunde, diese Seiten werden interessante Artikel nicht nur von Anfang von Briefmarkenverwendung anbieten. Neben der beliebten " PENNY BLACK" möchten wir zum Beispiel "OMNIBUS" -Ausgaben, gesuchte "BRIEFMARKENLÄNDERN", sondern auch interessante Artikel aus "BOSNIEN UND HERZEGOWINA" vorstellen. Wenn Sie bei uns etwas von ihrer Fehlliste nicht finden, kontaktieren Sie uns mit Ihrer spezifischen Anfrage. Es gibt eine große Menge von Materialien aus allen Branchen beworben. Im Abschnitt "EXPONÁTY / DISPLAY" möchten wir Ihnen eine interessante Artikel aus unserem eigenen Sammlungen zeigen sowie Posten, die wir an den Briefmarkenausstellungen präsentierten.

STAMPSSELLER GB-Line Engraved, Kolonie, Commonwealth 1840-1970, Známkové země, Bosna a Hercegovina

Filatelie, Filatelistická literatura, katalogy, známky, dopisy, celiny, série

Philately, Literature, Catalogues, Stamps, Letters, Postmarks, Collections

Briefmarken, Deutsche kolonien, Altdeutschland, Sammlungen


Zařadili jsme nové položky, které najdete v kategoriích jako "OBLÍBENÉ" a souhrnně pod tímto textem. 

 V oddílu "AKTUALITY" Vás budeme průběžně informovat o všech novinkách.


S 1858 2d PL9 (BE, IJ) G2 blue (wmk.I,II) UN

S 1858 2d PL9 (BE, IJ) G2 blue (wmk.I,II) UN

(*) 1858 2d blue, PL9 (BE), wmk.Large Crown Type I, opinion K.A.Louis (*) 1858 2d blue, PL9 (IJ), wmk.Large Crown Type II Obě známky čisté bez lepu, malé fauly. Velmi pěkný pár SG spec G2 I/II (2011)        …

0 CZK bez DPH
800 CZK

001O MALTA 1948, UM SG249-50 B4

001O MALTA 1948, UM SG249-50 B4

ROYAL SILVER WEDDING ** Omnibus, čtyřbloky 1d a 1£ s okraji ve velmi dobré kvalitě bez nálepek. Katalog  SG 249-50 (2020)      £  154    za jednotlivé známky Katalog  Mi …

0 CZK bez DPH
3 200 CZK

HONG KONG 1863 SG 16 30c mauve, (deep) mauve wmk.CC P14 (blue Y

HONG KONG 1863 SG 16 30c mauve, (deep) mauve wmk.CC  P14 (blue Y

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  30c mauve dobře centrovaná. Pěkné lehké modré razítko "YI". Fine. Cena samostatně 440,-Kč ο  30c (deep) mauve velmi dobře centrovaná. Pěkné modré…

0 CZK bez DPH
500 CZK

HONG KONG 1863 SG 14b 24c deep green wmk.CC P14 (blue YI YOKOHA

HONG KONG 1863 SG 14b 24c deep green wmk.CC  P14 (blue YI YOKOHA

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  Lehce decentrované do leva. Velmi pěkné modré razítko "YI". Fine. SG 14b/ Z38 (2020)     £  49         Mi 13b/..…

0 CZK bez DPH
580 CZK

HONG KONG 1863 SG 12b 12c deep blue wmk.CC P14 (blue YI YOKOHAM

HONG KONG 1863 SG 12b 12c deep blue wmk.CC  P14 (blue YI YOKOHAM

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  Lehce decentrované do leva. Pěkné modré razítko "YI". Fine. SG 12b/ Z36 (2020)     £  27         Mi ../..…

0 CZK bez DPH
380 CZK

HONG KONG 1863 SG 10 6c lilac wmk.CC P14 (YI YOKOHAMA Z34)

HONG KONG 1863 SG 10 6c lilac wmk.CC  P14 (YI YOKOHAMA Z34)

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  Pěkné razítko "YI". SG 10/ Z34 (2020)     £  30         Mi 10/..    

0 CZK bez DPH
300 CZK

HONG KONG 1863 SG 9d 4c greenish grey wmk.CC P14 (YI YOKOHAMA Z

HONG KONG 1863 SG 9d 4c greenish grey wmk.CC  P14 (YI YOKOHAMA Z

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  Dobře centrovaná, velmi pěkné razítko "YI", vzácný odstín. Very fine. SG 9d/ Z33 (2020)     £  64        …

0 CZK bez DPH
1 280 CZK

HONG KONG 1863 SG 8b 2c pale yellowish brown wmk.CC P14 (YI YOKO

HONG KONG 1863 SG 8b 2c pale yellowish brown wmk.CC P14 (YI YOKO

British Post Office in Japan YOKOHAMA   Postmark Type A"YI" ο  Velmi dobře centrovaná, velmi pěkné úplné razítko "YI", malé světlé místo na rubu. Very fine. SG 8b/ Z32 (2020)     £  27 …

0 CZK bez DPH
540 CZK

HONG KONG 1863 SG 8a 2c brown wmk.CC P14 (blue YI YOKOHAMA Z32)

HONG KONG 1863 SG 8a 2c brown wmk.CC P14 (blue YI YOKOHAMA Z32)

British Post Office in Japan. YOKOHAMA   Postmark Type A"YI". ο  Lehce decentrovaná do leva, velmi pěkné modré razítko "YI". Fine. SG 8a/ Z32 (2020)     £  22         Mi 8/..…

0 CZK bez DPH
440 CZK

HONG KONG 1862 SG 4 18c lilac no wmk. P14 (YI YOKOHAMA Z31)

HONG KONG 1862 SG 4 18c lilac no wmk. P14 (YI YOKOHAMA Z31)

British Post Office in Japan.  YOKOHAMA   Postmark Type A "YI". ο  Lehce decentrovaná do leva, pěkné razítko, vpravo nahoře lehce svítí. Vzácná známka. SG 4/ Z31 (2020)     £  140   …

0 CZK bez DPH
1 120 CZK

HONG KONG 1987-1991 Queen Elizabeth II

HONG KONG 1987-1991 Queen Elizabeth II

Neúplná série, všechny známky v dobré kvalitě, pouze Mi 520 IV má ohyb. I. Mi 509 I, 511 I, 512 I, 513 I, 514 I, 516 I, 519 I II. Mi 508 II, 510 II, 516 II, 548 II III. Mi 507 III, 549 III IV. Mi 515 IV, 520 IV (ohyb) V. Mi 518 V, 549 V Katalog…

0 CZK bez DPH
300 CZK

S 1841 1d PL10 (JG) 1d PL8 (JD) PL9 (GI) (black plate)

S 1841 1d PL10 (JG) 1d PL8 (JD) PL9 (GI) (black plate)

1841 1d red-brown (black plate) 1d PL10 (JG) svítí, navíc nepočítané 1d PL8 (JD) a 1d PL9 (GI) svítí. SG 7 (2020)                           PL 10    £…

0 CZK bez DPH
400 CZK

001S 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (red MC)

001S 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (red MC)

Kompletní vydání 1840 1d black desky 1-11 a 2d blue desky 1 a 2 na listě Schaubek. Raženo červenými Maltézskými kříži. Chybí pouze deska 11, která s červeným Maltézským křížem patří mezi rarity, SG speciál 2011 oceňuje…

0 CZK bez DPH
105 700 CZK

001S 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC)

001S 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC)

Kompletní vydání 1840 1d black desky 1-11 a 2d blue desky 1 a 2 na listě Schaubek. Raženo černými Maltézskými kříži. Velmi dobrá kvalita, všechny s plnými okraji a s pěknými razítky bez skrytých vad. 1d black deska 1a (ohyb)…

0 CZK bez DPH
133 900 CZK

001S 1841 1d red PL 1,2,5,8,9,10,11 (black pl.), 2d blue PL 3,4

001S 1841 1d red PL 1,2,5,8,9,10,11 (black pl.), 2d blue PL 3,4

Kompletní vydání 1841 1d red (černé desky) a 2d blue (desky) na listě Schaubek. Velmi dobrá kvalita, pouze deska 1b (ohyb) a deska 8 (svítí). Vše popsáno dle katalogů Stanley Gibbons, SG Speciál a Michel Speciál v přiložené…

0 CZK bez DPH
12 700 CZK

UNITRADE 2016 SPECIALIZED CATALOGUE CANADIAN STAMPS

UNITRADE 2016 SPECIALIZED CATALOGUE CANADIAN STAMPS

UNITRADE 2016 SPECIALIZED CATALOGUE CANADIAN STAMPS Oblíbený katalog v barevném provedení na křídovém papíru, nepoužívaný, luxusní stav, bez poškození, 720 stran.                                                 …

0 CZK bez DPH
1 700 CZK

002S GAMBIA 1869-72 SG 1,2,3,3a 4d brown,6d blue no wmk. imperf.

002S GAMBIA 1869-72 SG 1,2,3,3a 4d brown,6d blue no wmk. imperf.

* (*) GAMBIA 1869-72. SG 1,2,3,3a.    Embossed by D.L.R. První čtyři známky z tohoto velmi oblíbeného vydání první emise, bez wmk., na výstavním listě Schaubek. Všechny ve velmi dobré kvalitě, vysoký katalog.…

0 CZK bez DPH
20 000 CZK

006O 1958 WEST INDIES FEDERATION

006O 1958 WEST INDIES FEDERATION 10%

** Omnibus 1958. The West Indies Federation. Kompletní vydání. Federace těchto deseti států existovala od 3.1.1958 do 31.5.1962. Záměrem bylo vytvořit politickou jednotku, která by mohla získat nezávislost na Velké Británii. Všechny…

0 CZK bez DPH
1 170 CZK 1 300 CZK

001O 1963 FREEDOM FROM HUNGER

001O 1963 FREEDOM FROM HUNGER 10%

**/* Omnibus 1963. FREEDOM FROM HUNGER. KOMPLET 37 ZNÁMEK STEJNÉHO VZORU. Vydáno ke světovému týdnu osvobození od hladu 17. - 24.3.1963, který byl ustanoven Manifestem vydaným shromážděním v Římě 14.3.1963. Všechny známky čisté…

0 CZK bez DPH
2 340 CZK 2 600 CZK

001O 1935 SILVER JUBILEE, M/UM, ALBUM

001O 1935 SILVER JUBILEE, M/UM, ALBUM 15%

*/** Omnibus 1935. SILVER JUBILEE. Kompletní vydání bez Egypta. Oblíbené vydání celkem 249 známek v albu. Všechny známky čisté, asi 20% bez nálepky, ostatní s nálepkou. Dobrá kvalita. SG    Ł 1 225    (známky…

0 CZK bez DPH
15 300 CZK 18 000 CZK

Tercentenary South African Wine Industry

Tercentenary South African Wine Industry 20%

300 výročí vinařského průmyslu v Jižní Africe Propagační aršík vydaný roku 1955 k 300 výročí vinařského průmyslu 1655 - 1955.

0 CZK bez DPH
320 CZK 400 CZK

H.OSBORNE GB TWOPENCE BLUE STUDIES OF PLATES 1 TO 15

H.OSBORNE GB TWOPENCE BLUE STUDIES OF PLATES 1 TO 15 10%

H.OSBORNE GB TWOPENCE BLUE STUDIES OF PLATES 1 T Kopie této vzácné monografie velmi uznávaného autora, 170 stran. Spousta užitečných informací k rozlišování desek včetně oprav na jednotlivých známkových polích v archu.

0 CZK bez DPH
900 CZK 1 000 CZK

K.W.STATHAM GB LINE ENGRAVED 1d and 2d STARS 1840-1864

K.W.STATHAM GB LINE ENGRAVED 1d and 2d STARS  1840-1864 10%

K.W.STATHAM GB LINE ENGRAVED 1d and 2d STARS  1840-1864, monografie k určování desek Všech 10 dílů je bez černých originál desek

0 CZK bez DPH
10 800 CZK 12 000 CZK

PHILEX 1998 GROßBRITANNIEN UND KANALINSELN D

PHILEX 1998 GROßBRITANNIEN UND KANALINSELN D 10%

PHILEX 1998 GROßBRITANNIEN UND KANALINSELN Malý kapesní katalog známek Anglie včetně Regional., Alderney, Guernsey, Inselman, Jersey. Katalog v barevném provedení, velmi dobrý stav, 224 stran. Tištěno na kvalitním papíru.                                                 …

0 CZK bez DPH
90 CZK 100 CZK

SG 2020 COMMONWEALTH BRITISH EMPIRE STAMPS 1870-1970

SG 2020 COMMONWEALTH  BRITISH EMPIRE STAMPS 1870-1970

STANLEY GIBBONS Oblíbený katalog v barevném provedení, jako nový, bez poškození, 688 stran. Cena Ł 89,95.                                                  …

0 CZK bez DPH
2 500 CZK

HONG KONG 1917 SG 2 2c green wmk.MCA P14 (overprinted CHINA)

HONG KONG 1917 SG 2 2c green wmk.MCA P14 (overprinted CHINA)

Overprinted  "CHINA" ο  Dobře centrovaná s přetiskem "CHINA". Fine. SG 2             Mi 2        

0 CZK bez DPH
2 CZK

HONG KONG 1900 SG 59 10c ultra marine wmk.CA P14

HONG KONG 1900 SG 59 10c ultra marine wmk.CA P14

ο  Dobře centrovaná. Fine. SG 59             Mi 58        

0 CZK bez DPH
30 CZK

HONG KONG 1900 SG 57 4c carmine wmk.CA P14

HONG KONG 1900 SG 57 4c carmine wmk.CA P14

ο  Velmi dobře centrovaná. Fine. SG 57                                Mi 56        

0 CZK bez DPH
10 CZK

HONG KONG 1900 SG 56 2c dull green wmk.CA P14

HONG KONG 1900 SG 56 2c dull green wmk.CA P14

ο  Velmi dobře centrovaná, s úplným čistým razítkem "HONG KONG / JA 19/ 01". Very fine. SG 56                                Mi 55    …

0 CZK bez DPH
20 CZK

HONG KONG 1891 SG 49 50c on 48c dull purple wmk.CA P14 (SHANGHAI

HONG KONG 1891 SG 49 50c on 48c dull purple wmk.CA P14 (SHANGHAI

British Post Office in China  SHANGHAI   Postmark Type D ο  Dobře centrovaná, přetisk 50c na 48c s razítkem "SHANGHAI /JU 6/ 93". Fine. SG 49/ Z809                  …

0 CZK bez DPH
160 CZK

HONG KONG 1882 SG 39 30c yellowish green wmk.CA P14

HONG KONG 1882 SG 39 30c yellowish green wmk.CA P14

ο  Velmi dobře centrovaná, s razítkem "HONG KONG / SE 20/ 98". Fine. SG 39        £ 45                        Mi 45a    € 55  …

0 CZK bez DPH
360 CZK

HONG KONG 1882 SG 37a 10c green wmk.CA P14

HONG KONG 1882 SG 37a 10c green wmk.CA P14

ο  Dobře centrovaná, s částí razítka B.... Katalog SG 37a                  Mi 38a    

0 CZK bez DPH
10 CZK

HONG KONG 1882 SG 35 5c blue wmk.CA P14 (AMOY Z34)

HONG KONG 1882 SG 35 5c blue wmk.CA P14 (AMOY Z34)

British Post Office in China  AMOY   Postmark Type D ο  Velmi dobře centrovaná, se super čistým úplným razítkem "AMOY / JA 17/ 95". Superb. SG 35/ Z34                 …

0 CZK bez DPH
140 CZK

HONG KONG 1882 SG 34 4c slate-grey wmk.CA P14 (HANKOW Z452)

HONG KONG 1882 SG 34 4c slate-grey wmk.CA P14 (HANKOW Z452)

British Post Office in China  HANKOW   Postmark Type D ο  Dobře centrovaná, se super čistým razítkem "HANKOW" mimo tvář královny. Fine. SG 34/ Z452     £ 22            …

0 CZK bez DPH
350 CZK

HONG KONG 1882 SG 33 2c carmine wmk.CA P14 (SHANGHAI Z796)

HONG KONG 1882 SG 33 2c carmine wmk.CA P14 (SHANGHAI Z796)

British Post Office in China  SHANGHAI   Postmark Type D ο  Dobře centrovaná, s razítkem "SHANGHAI /JA 9/ 97". Fine. SG 33/ Z796                   Mi 35c    …

0 CZK bez DPH
40 CZK

HONG KONG 1880 SG 30 10c mauve wmk.CC P14 (B62)

HONG KONG 1880 SG 30 10c mauve wmk.CC P14 (B62)

ο  Velmi dobře centrovaná, čisté razítko "B62". Very fine. Katalog SG 30    £ 21              Mi 33    € 22

0 CZK bez DPH
340 CZK

BAHAMAS 1985 Mi 586-89 B45 UM

BAHAMAS 1985 Mi 586-89 B45 UM

** 1910-1985       75. výročí dívčího skautu, čtyřblok v luxusní kvalitě Katalog Mi 586-89 block 45      

0 CZK bez DPH
140 CZK

AJMAN 1971 Mi 300 UM

AJMAN 1971 Mi 300 UM

** Silver wedding 1947 - 1972, luxusní kvalita Katalog Mi 300A           

0 CZK bez DPH
120 CZK

AJMAN 1971 Mi 110A-112A UM

AJMAN 1971 Mi 110A-112A UM

** Silver wedding 1947 - 1972, luxusní kvalita Katalog Mi 110A-112A           

0 CZK bez DPH
100 CZK

AITUTAKI 1972 Mi 69-75 UM

AITUTAKI 1972 Mi 69-75 UM

** 1972 Silver wedding. Kompletní série čistých známek bez nálepky ve velmi dobré kvalitě s okrajem. Katalog Mi 69-75              

0 CZK bez DPH
50 CZK

HONG KONG 1973 Queen Elizabeth II wmk.CA

HONG KONG 1973 Queen Elizabeth II wmk.CA

Neúplná série Mi 268x, 269y, 270x, 273y, 274x, 275x, 276x, 277y, 278y, 279y Navíc  Mi 280 a 281 s vadama - nepočítáno Katalog Mi  (2013)               EUR 33

0 CZK bez DPH
200 CZK

001O MOROCCO AGENCIES BPO-French 1935 SG 212-215 UM PRODÁNO

001O MOROCCO AGENCIES BPO-French 1935 SG 212-215 UM PRODÁNO

SILVER JUBILEE  PRODÁNO ** Kompletní čistá serie bez nálepky, originál lep. Katalog  SG 212-215          Ł 7 (za *)      Katalog  Mi  222-225

0 CZK bez DPH
200 CZK

ROMANA 1970 Mi 2888-2893

ROMANA 1970 Mi 2888-2893

Kompletní razítkovaná série v dobré kvalitě. Katalog Mi 2888-2893        

0 CZK bez DPH
25 CZK

003O INDIA 1935 SG240-246, UM

003O INDIA 1935 SG240-246, UM

SILVER JUBILEE Kompletní čistá serie v dobré kvalitě, originál lep bez nálepky, většinou s barvou v lepu. (SG 241 chybí na dvou okrajích lep).  Katalog  SG        Ł 32 (pro známky s nálepkou)…

0 CZK bez DPH
600 CZK

1840 1d PL8 (JK) AS 46 black (intense)

1840 1d PL8 (JK) AS 46 black (intense)

1d Black (Intense). Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.    Vada "O" v "ONE" ve stadiu 2, brilantní sytá barva, velmi pěkný červený Maltézský kříž zanechávající čistou tvář královny. Malé natržení…

0 CZK bez DPH
3 200 CZK

1840 1d PL8 (CG) AS 46 black

1840 1d PL8 (CG) AS 46 black

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.    Vada "O" v "ONE" ve stadiu 2. Červené razítko Maltézský kříž. Popis na kartě. Fine.     SG spec. AS 46        …

0 CZK bez DPH
3 700 CZK

1841 1d PL99 (JE) BS 31°xb red-brown (blue numeral)

1841 1d PL99 (JE) BS 31°xb red-brown (blue numeral)

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Orazítkováno modrým číselným razítkem typu 1844. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: T"E"Bl  Horní část "E" ve čtverci rozmazaná. R.Brown: "E"TlW  Písmeno "E" ve čtverci…

0 CZK bez DPH
1 000 CZK

1841 1d PL44 (AC) BS 26°ui,k red-brown, very blue p, MC London 9

1841 1d PL44 (AC) BS 26°ui,k red-brown, very blue p, MC London 9

1d Red-Brown. Very blue paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Orazítkováno Maltézským křížem "London 9". Velmi vzácné na této pozdní desce. Ivory head (2) na zadní straně. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "ABL" …

0 CZK bez DPH
1 250 CZK

1841 1d PL41 (ID) BS 26D°g red-brown, MC 'Catterick'

1841 1d PL41 (ID) BS 26D°g red-brown, MC 'Catterick'

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čistě raženo Maltézským křížem "Catterick" vzácně na desce 41. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "VGNE(1)" Vertikální vodící linka přes pravou hvězdu. "DNEwk" …

0 CZK bez DPH
550 CZK

1841 1d PL29 (AG) BS 18d°ty red-brown, MC 'Edinburgh'

1841 1d PL29 (AG) BS 18d°ty red-brown, MC 'Edinburgh'

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Orazítkováno čitým úplným Maltézským křížem "Edinburgh". Popis na kartě. Very fine.. K.W.Statham: "42/3RF" 1942/3 vady paprsků (kratší), v levé hvězdě na desáté…

0 CZK bez DPH
560 CZK

1841 1d PL25 (KJ) BS 14°ty red-brown, MC 'Scottish LC'

1841 1d PL25 (KJ) BS 14°ty red-brown, MC 'Scottish LC'

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čistě orazítkováno úplným Maltézským křížem "Scottish Large Centre" (velký střed). Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "NE Bk" Horní linka v pravé hvězdě 3x přerušena. "K"…

0 CZK bez DPH
360 CZK

1841 1d PL23 (PB) BS 12°ty red-brown, MC'Edinburgh'

1841 1d PL23 (PB) BS 12°ty red-brown, MC'Edinburgh'

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Orazítkováno Maltézským křížem "Edinburgh". Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "NE Bk" Horní linka v pravé hvězdě 3x přerušena. SG spec. BS 12*ty      Ł 120   …

0 CZK bez DPH
420 CZK

1841 1d PL17 (SJ) BS 6°ea deep red-brown

1841 1d PL17 (SJ) BS 6°ea deep red-brown

1d Deep Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Razítko Maltézského kříže. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "BS(1)" Nepravidelné zesílení spodní linky mezi čtverci. SG spec. BS 6*ea      Ł 95 (2011)…

0 CZK bez DPH
380 CZK

1841 1d PL16 (PA) BS 5°i pale red-brown (worn)

1841 1d PL16 (PA) BS 5°i pale red-brown (worn)

1d Pale Red-Brown. (Worn Plate). Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Lehké razítko Maltézského kříže. Ztenčené místo (svítí). Popis na kartě. K.W.Statham: "NNE Vd"  V pravé hvězdě chybí horní linka. "NSEDd" …

0 CZK bez DPH
150 CZK

1841 1d PL11 (QI) AS 74 red-brown (black plate)

1841 1d PL11 (QI) AS 74 red-brown (black plate)

1d Red-Brown. (Black Plate). Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Známka v brilantní barvě,velmi pěkný úplný Maltézský kříž, vpravo těsný okraj - nezastřiženo. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "RFlNE"  Vada paprsku…

0 CZK bez DPH
900 CZK

1841 1d PL9 (GH) AS 57 red-brown (black plate) MC'London I'

1841 1d PL9 (GH) AS 57 red-brown (black plate) MC'London I'

1d Red-Brown. (Black Plate). Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Orazítkováno Maltézským křížem "London 1". Vlevo nahoře střih tečuje boční linku. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "OFL(2)" Vada "O" v hodnotě "ONE" ve stadiu…

0 CZK bez DPH
950 CZK

1841 1d PL40 (KL) BS 26C pale red-brown (worn)

1841 1d PL40 (KL) BS 26C pale red-brown (worn)

1d Pale Red-Brown. (Worn Plate). Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Vzácně raženo Maltézským křížem na této desce. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "gdSE"  Tečka ve čtverci "L" SG spec. BS 26C     …

0 CZK bez DPH
280 CZK

1841 1d PL36 (TD) BS 25a red-brown (BS I)

1841 1d PL36 (TD) BS 25a red-brown (BS I)

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čisté razítko Maltézského kříže. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "42/3RF" 1942/3 vady paprsků (kratší), v levé hvězdě na desáté hodině a v pravé hvězdě na jedné…

0 CZK bez DPH
280 CZK

1841 1d PL33 (BG) BS 22°k pale red-brown (worn), very blue paper

1841 1d PL33 (BG) BS 22°k pale red-brown (worn), very blue paper

1d Pale Red-Brown. Worn Plate. Very blue paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Lehké razítko Maltézského kříže. "Ivory head II "na rubu. Popis na kartě. Very fine. K.W.Statham: "42/3RF" 1942/3 vady paprsků (kratší),…

0 CZK bez DPH
350 CZK

1841 1d PL32 (GE) BS 21 red-brown

1841 1d PL32 (GE) BS 21 red-brown

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Syté razítko Maltézského kříže. Popis na kartě. Very fine. K.W.Statham: "42/3RF" 1942/3 vady paprsků (kratší), v levé hvězdě na desáté hodině a v pravé hvězdě na jedné…

0 CZK bez DPH
540 CZK

1841 1d PL28 (MI) BS 17 red-brown

1841 1d PL28 (MI) BS 17 red-brown

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Raženo Maltézským křížem. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "TXE" Horní rámová linka protažená do prava. SG spec. BS 17      Ł 65 (2011)      …

0 CZK bez DPH
200 CZK

1841 1d PL27 (BD) BS 16°i,k red-brown

1841 1d PL27 (BD) BS 16°i,k red-brown

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Raženo Maltézským křížem. "Ivory head" na rubu. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "NNE Vd" V pravé hvězdě chybí horní linka. "SSEwk"  Ve čtverci 'D' zeslabené spodní…

0 CZK bez DPH
240 CZK

1841 1d PL19 (DK) BS 8e,g red-brown, very blue paper

1841 1d PL19 (DK) BS 8e,g red-brown, very blue paper

1d Red-Brown on very blue paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čistě raženo úplným Maltézským křížem. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "HGVal,SW,SE"   Horizontální vodící linky přes hodnotu a oba čtverce. "VGNE(1)SE(2)"…

0 CZK bez DPH
220 CZK

1841 1d PL22 (KA) BS 11 red-brown, very blue paper

1841 1d PL22 (KA) BS 11 red-brown, very blue paper

1d Red-Brown on very blue paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čistě orazítkováno Maltézským křížem. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "NE Bk" V pravé hvězdě přerušení horní linky vlevo. "KExSF" Písmeno 'K' s prodlouženým…

0 CZK bez DPH
300 CZK

1841 1d PL20 (LD) BS 9 red-brown

1841 1d PL20 (LD) BS 9 red-brown

1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Syté razítko Maltéz. kříž. Popis na kartě. Fine. R.Brown: "NWFl"   Nedotažený levý horní paprsek v levé hvězdě. "NNEwk" Ztenčená horní linka v pravé hvězdě. SG…

0 CZK bez DPH
280 CZK

1841 1d PL26 (CA) BS 15h red-brown, very blue paper

1841 1d PL26 (CA) BS 15h red-brown, very blue paper

1d Red-Brown on very blue paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Raženo pěkným úplným Maltézským křížem. Popis na kartě. Fine. K.W.Statham: "MSE"   Vertikální šraf ve čtverci 'A' "NNE Vd" V pravé hvězdě chybí…

0 CZK bez DPH
180 CZK

1876 4d PL15 (LE) J62 vermilion wmk.L.Garter

1876 4d PL15 (LE) J62 vermilion wmk.L.Garter

4d Vermilion. Wmk Large Garter. Perf.14 Razítko Newspaper Branch, Parmenter dibden type 2, Vzácná známka. SG spec. J62     Ł 475     SG 152     Mi spec. 42

0 CZK bez DPH
1 500 CZK

1855 4d wmk.SG J47(2) pale bright carmine (010)

1855 4d wmk.SG J47(2) pale bright carmine (010)

4d Pale Bright Carmine. Wmk Small Garter. Thick Glazed Deep Blued Paper Na malém výstřižku, nádherně orazítkováno úplným lžicovým razítkem BIRMINGHAM/NO 8/1855/ 03/ "75", R.Arundel type C3 Fig.65.         …

0 CZK bez DPH
5 500 CZK

1847 1s pale green H1c (two threads 20mm apart) Die w.w.

1847 1s pale green H1c (two threads 20mm apart) Die w.w.

1s Pale Green Střižená do čtverce vpravo zastřižená, jinak dobré okraje, razítko '46?'. Vzácná varianta s mezerou 20 mm mezi vlákny! SG spec. H1(1)c        Ł 1700 (2011)    SG 54    …

0 CZK bez DPH
3 400 CZK

1847 1s pale green H1 Die w.w.2 V

1847 1s pale green H1 Die w.w.2 V

1s Pale Green na výstřižku Střižená do čtverce vpravo tečovaný okraj, úplné razítko '44' London Inland Office. Parmenter 44B, 'rarity E'. Používáno od 7/1855 - 11/1856. Bezchybný kus. SG spec. H1(1)    SG 54  …

0 CZK bez DPH
4 000 CZK

007O 1958 WEST INDIES FEDERATION

007O 1958 WEST INDIES FEDERATION

** Omnibus 1958. The West Indies Federation. Kompletní vydání. Federace těchto deseti států existovala od 3.1.1958 do 31.5.1962. Záměrem bylo vytvořit politickou jednotku, která by mohla získat nezávislost na Velké Británii. Všechny…

0 CZK bez DPH
1 400 CZK

001S 1841 1d red-brown London Maltese Crosses with numbers 1-12

001S 1841 1d red-brown London Maltese Crosses with numbers 1-12 15%

1841 1d red-brown 12 kusů London Maltézských křížů s čísly. Od čtyřokrajových kusů až po těsný střih rámové linky. Pár malých nedostatků. Velmi dobrá sestava, ceněné použití Maltézských křížů na pozdějších…

0 CZK bez DPH
7 650 CZK 9 000 CZK

1840 1d Mulready letter sheet forme..stereo...ME1 (Glasgow MC)

1840 1d  Mulready letter sheet forme..stereo...ME1 (Glasgow MC)

1840 Mulready One Penny Letter Sheet. Forme .. Stereo ....  1843 skládaný dopis, pěkný Glasgow Maltézský kříž. Horizontální ohyb. Popis na výstavním listě. Fine. SG spec. ME 1          …

0 CZK bez DPH
5 500 CZK

1869 2d PL13 (NL) G3 blue, 1870 3d PL6 (EL) J31 rose D

1869 2d PL13 (NL) G3 blue, 1870 3d PL6 (EL) J31 rose D

1869 2d PL13 (NL) G3 blue, 1870 3d PL6 (EL) J31 rose D 1871 skládaný dopis, London - Genova (Janov Italie) přes Belgii. Porto: 5d do 1/2 unce váhy. Svěží dopis s čistými razítky.        Fine. SG spec.…

0 CZK bez DPH
1 400 CZK

1864 1d PL141 (FF) G1 rose-red, 1868 3d PL5 (CJ) J30 deep rose D

1864 1d PL141 (FF) G1 rose-red, 1868 3d PL5 (CJ) J30 deep rose D

1864 1d PL141 (FF) G1 rose-red, 1868 3d PL5 (CJ) J30 deep rose 1870 skládaný dopis, London -Leipzig přes Ostend (Belgie). Porto: 3d do 1/2 unce váhy a 1d za pozdní podání "L1" (Alcock/Holland Fig.1456). Bezvadný svěží dopis, dobrozdání…

0 CZK bez DPH
2 500 CZK

1841 2d PL3 (JC-JD) ES 10-10h (DDd) pale blue D

1841 2d PL3 (JC-JD) ES 10-10h (DDd) pale blue D

2d Pale Blue. White Lines. Wmk Small Crown. Imperf. Die I. Alphabeth I. 1848 letter sheet, frankovaný dvoupáskou 1841 2d pale blue. Na kartě podrobný popis včetně razítek. Fine. SG spec. (2011) ES 10/10h         …

0 CZK bez DPH
3 200 CZK

1841 1d PL76 (RI-RL) BS 29i,j red-brown (BS1,L,RRc) D...V4P

1841 1d PL76 (RI-RL) BS 29i,j red-brown (BS1,L,RRc) D...V4P

1d Red-Brown. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf. 1848 skládaný dopis, zaslaný ve Skotsku, z Keith (Banf) do Huntly (Aberdeen). Frankovaný čtyřpáskou 1841 1d red-brown, vlevo dole těsný střih do čtverce, jinak plné až široké…

0 CZK bez DPH
2 800 CZK

1841 1d PL26 (BG) BS 15°i red-brown (NNEVd) D

1841 1d PL26 (BG) BS 15°i red-brown (NNEVd) D

1d Red-Brown. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf. 1842 malá obálka frankovaná 1841 1d red-brown, zaslaná z Carlisle (Cumberland) do Bolton (Lancashire). Známka s otevřeným horním čtvercem v pravé hvězdě, široké okraje.…

0 CZK bez DPH
600 CZK

1840 1d PL6 (OJ) AS 41 intense black D

1840 1d PL6 (OJ) AS 41 intense black D

1d Intense Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  1840 úplný skládaný dopis Northampton-Lewes (Sussex), frankovaný 1840 1d intense black, plnookrajový bezvadný kus, červený Maltézský kříž. Dopis nese stopy stáří.…

0 CZK bez DPH
6 000 CZK

1858 2d PL 9 (CC) G 2 blue D

1858 2d PL 9 (CC) G 2 blue D

2d Blue. Thick White Lines. Die II. Wmk Large Crown Type I. Perf.14 1862 obálka, frankovaná 1858 2d blue, čisté duplex razítko. Na kartě podrobný popis včetně razítek. Fine. SG spec. G 2          …

0 CZK bez DPH
900 CZK

1858 2d PL12 (TF) G2 blue (wmk.type II) D

1858 2d PL12 (TF) G2 blue (wmk.type II) D

2d Blue. Thick White Lines. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 1869 obálka, frankovaná 1858 2d blue, čisté duplex razítko. Na kartě podrobný popis včetně razítek. Fine. SG spec. G 2          …

0 CZK bez DPH
2 000 CZK

002O 1935 SILVER JUBILEE UM, 10% LM Schaubek

002O 1935 SILVER JUBILEE UM, 10% LM Schaubek

**/*Omnibus 1935 SILVER JUBILEE UM, 10% LM. Kompletní vydání včetně Egypta. Celkem 250 známek. Oblíbené vydání ve velmi dobré kvalitě. Všechny známky čisté, svěží, asi 20-25ks známek s malou stopou po nálepce, včetně Egypta…

0 CZK bez DPH
47 000 CZK

001O 1948 ROYAL SILVER WEDDING UM Schaubek

001O 1948 ROYAL SILVER WEDDING UM Schaubek

**  Omnibus 1948 ROYAL SILVER WEDDING. Kompletní vydání 138 známek.  Všechny známky čisté, svěží ve velmi dobré kvalitě na listech Schaubek v dvouklopých hawidkách Schaufix. SG    Ł 2 250 Mi 2016   …

0 CZK bez DPH
48 500 CZK

GAMBIA 1869-72 SG 3a 6d blue no wmk.imperf.

GAMBIA 1869-72 SG 3a 6d blue no wmk.imperf.

* GAMBIA 1869-72. SG 3a.     Embossed by D.L.R., 1.vydání bez wmk., nový lep s certifikátem BPA. Signováno Kohler (Berlín). Luxusní známka s levým širokým okrajem. Ze sbírky Leibowitz, FRPSL (aukce Cavendish) SG…

0 CZK bez DPH
9 000 CZK

1840 1d Mulready letter sheet forme..stereo ...ME1 (Scot.MC) D

1840 1d Mulready letter sheet forme..stereo ...ME1 (Scot.MC) D 10%

1840 Mulready One Penny Letter Sheet. Forme .. Stereo ....  1840 skládaný dopis zaslaný 1842, velmi pěkný Scotský Maltézský kříž s velkým středem. Vertikální ohyb. Popis na výstavním listě. Fine. SG spec. ME 1  …

0 CZK bez DPH
5 940 CZK 6 600 CZK

1841 1d PL58 (TJ) BS 27h red-brown (BS'2') UN

1841 1d PL58 (TJ) BS 27h red-brown (BS'2') UN 10%

(*) 1d Red-Brown. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf. Čistá bez lepu, svěží barva. Popis na kartě. SG spec. BS 27h      Ł 600       SG 8        Mi spec. 3Ib

0 CZK bez DPH
1 440 CZK 1 600 CZK

1840 1d Mulready envelope forme 4 stereo A180 ME 2b D

1840 1d Mulready envelope forme 4 stereo A180 ME 2b D 5%

1840 Mulready One Penny Envelope. Forme 4. Stereo A180.  1840 obálka, orazítkována čistým červeným Maltézským křížem, vlevo dole ručně nakreslena malá karikatura, což bylo v minulosti u těchto obálek oblíbené a v současnosti…

0 CZK bez DPH
9 120 CZK 9 600 CZK

1864 1d PL171 (DB) rose-red 1869 2d PL15 (SE,SF,RF) d.blue D

1864 1d PL171 (DB) rose-red 1869 2d PL15 (SE,SF,RF) d.blue D 10%

1d Rose-Red (1x)/ 2d Deep Blue (3x). Die II. Wmk Large Crown. Perf.14 1877 obálka, frankovaná 1864 1d (1x) a 1869 2d (3x). Poslaná z Denrich (Devon) přes Chester (Cheshire) do Llangollen (Denbigshire) Wales. Doporučený dopis do 1 1/2 oz (3d)…

0 CZK bez DPH
4 500 CZK 5 000 CZK

1840 1d PL1b (GA) AS 5b,°za black (re-entry,°1844)

1840 1d PL1b (GA) AS 5b,°za black (re-entry,°1844) 10%

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  "Ray-flaw" v levé hvězdě, "re-entry", velké okraje, vzácně raženo Skotským 1844. Střih nůžkama do "A" čtverce. Dodání na zobrazené kartě. Vzácné razítko. SG spec.…

0 CZK bez DPH
7 200 CZK 8 000 CZK

1840 1d PL2 (MA) AS 15n black (bleuté paper)

1840 1d PL2 (MA) AS 15n black (bleuté paper) 5%

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  Namodralý papír, "ray-flaw" v levé hvězdě, značky v pravém okraji nahoře, velmi široké okraje. Červený Maltézský kříž. Dodání na zobrazené kartě. Vzácný "bleuté"…

0 CZK bez DPH
5 890 CZK 6 200 CZK

Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

4. 1. 2021

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív