Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Line Engraved » 1840 1d black + 1841 1d red (black plates) » 1840 1d PL2 (SB) AS15b grey-black (worn) (UBS3) A306

1840 1d PL2 (SB) AS15b grey-black (worn) (UBS3) A306

1840 1d PL2 (SB) AS15b grey-black (worn) (UBS3) A306

1840 1d PL2 (SB) AS15b grey-black (worn) (UBS3) A306

1d grey-black (opotřebovaná deska), vodoznak malá korunka, svěží barva, těsný okraj vpravo, jinak široké až luxusní okraje. Nádherný červený Maltézský kříž.

'shifted transfer upper' posunutá moletáž, snížená (zúžená) horní část písmen 'POSTAGE'

1.známka světa v luxusní bezchybné kvalitě.

Dodání na zobrazené kartě s popisem

K.W.Statham:

'RFLNW'  ray-flaw - vady paprsků v levé hvězdě, kratší paprsky na pozici 10 a 7 hod.

'MsNW,NE' nepravidelně rozšířené středové tečky v obou hvězdách

'UBS'(3) posunutá moletáž horní část písmen 'POSTAGE' stadium 3

'EXN' pravá boční linka protažená nahoru

SG spec. AS 15b ..  ₤ 550 ..   SG 3 ..   Mi spec. 1c

Kód: P00786
6 000 CZK

 

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív