Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Line Engraved » 1841 1d red » 1841 1d PL24 (OE) BS 13°f(1) red-brown (VGNE) AM337

1841 1d PL24 (OE) BS 13°f(1) red-brown (VGNE) AM337

1841 1d PL24 (OE) BS 13°f(1) red-brown (VGNE) AM337

1841 1d PL24 (OE) BS 13°f(1) red-brown (VGNE) AM337

Široké okraje, vpravo s částí sousední známky.

Malý střih nůžkama v bílém okraji nad levou hvězdou, jinak nádherný kus s úplným čistým razítkem Maltézského kříže.

Dodání na zobrazené kartě s popisem.

K.W.Statham:

'MultNEBk' přerušená horní linka v levé hvězdě

'NSWDd' zdvojená horní linka ve čtverci 'O'

'VGNE(2)' vertikální linka v pravé hvězdě

SG spec. BS 13 .. ₤ 70 + .. SG 8 .. Mi spec. 3IbPFII

Kód: P00870
500 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív