Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Covers (Celistvosti) » GB Line Engraved » 1855 1d PL11 (LG) C4(1) red-brown BP WSC P16 DII AII REZERVACE

1855 1d PL11 (LG) C4(1) red-brown BP WSC P16 DII AII REZERVACE

1855 1d PL11 (LG) C4(1) red-brown BP WSC P16 DII AII REZERVACE

1855 1d PL11 (LG) C4(1) red-brown BP WSC P16 DII AII (46,46LIO) D AD1 REZERVACE

Hodnotná známka na dopise s cenným double razítkem

Dodání na zobrazeném listu s popisem.

SG spec. C 4(1)   ..        170  ..   SG 21 ..      Mi spec. 8IIIAa

Kód: P00850
650 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív