Úvodní stránka » Přehled / Listing

Přehled / Listing

Anglie / Great Britain

Surface printed, King Edward VII, King George V, King George VI, Queen Elizabeth II

Bosna a Hercegovina / Bosnien-Herzegowina

Kamenotisk, knihtisk, nová měna, krajinky, dobročinné příplatkové, známky

Rakousko-Uhersko / Austria-Hungary

1. až 6.emise, novinové známky, emise Znak, Franz Josef měna kreuzer/Gulden

Známkové země / Geographilately

Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Antarktida, Oblasti a úřady

Staroindické státy / Indian Feudatory states

Poštovní známky, kolky

Staroněmecké státy / Old German states

Číslicová razítka

Anglické kolonie / Commonwealth

Omnibusy

Francouzské kolonie / French colonies

Společné série, meziválečné námětové série

Italské kolonie / Italian colonies

Přetisk Estero

Německé kolonie / German colonies

Císařská jachta "Hohenzollern"

Portugalské kolonie / Portugal colonies

Společná emise z roku 1898, bohyně Ceres

Španělské kolonie / Spain colonies

Série s obrazem panovníka

Osmanská říše / Otoman Empire

Literatura / Literature

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

     www.stampsseller.com

       info@stampsseller.cz

           

                 Pavel Paščák

            Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

15.4.2019

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archiv