Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Covers (Celistvosti) » GB Line Engraved » 1869 2d PL13 (GK) G 3(1) blue (wmk.II) PRODÁNO

1869 2d PL13 (GK) G 3(1) blue (wmk.II) PRODÁNO

1869 2d PL13 (GK) G 3(1) blue (wmk.II) PRODÁNO

2d Blue. Thin White Lines. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 PRODÁNO

1871 vyplněný skládaný formulář místopřísežného prohlášení Zemského soudu hrabství Montgomery ve městě Newtown

ve věci soudní pře zaslaný z Newtown do Londýna, frankováno 1869 2d blue. Raženo duplex razítkem. Na kartě podrobný popis včetně razítek.

SG 46 (2020)           £ 75 + razítko rarity 'C' Parmenter        SG spec G3(1)               Mi spec. 17IIY

Kód: P00302
0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív