Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Surface Printed » No Corner Letters » 001S 1857 4d rose PL1or2 (3 shades and letter) PRODÁNO

001S 1857 4d rose PL1or2 (3 shades and letter) PRODÁNO

001S 1857 4d rose PL1or2 (3 shades and letter)  PRODÁNO

1857 4d Rose Ordinary White Paper Plate 1or2 Wmk Large Garter Perf.14 PRODÁNO

Všechny tři odstíny vydání 1857 4d rose-carmine, rose a deep rose doplněno dopisem 4d rose-carmine (shades). Deska 1 a 2 pro toto vydání nemají rozlišovací znaky, proto se v katalogu uvádí pouze deska 1 nebo 2.

Podrobný popis známek, dopisu a všech razítek na zpracovaném listu Schaubek. Pěkná studie bez skrytých vad.

SG 66,66a,...     £ 500     +dopis  SG 66   £ 375 

SG spec. J51(1-3)       Mi spec. 13Zza-c

Kód: P00315
0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív