Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Surface Printed » Small White Corner Letters » 001S 1862 4d red PL3 wmk.LG (2 shades and letter) PRODÁNO

001S 1862 4d red PL3 wmk.LG (2 shades and letter) PRODÁNO

001S 1862 4d red PL3 wmk.LG (2 shades and letter) PRODÁNO

1862 4d Red. Plate 3. No Hair Line. Wmk. Large Garter. Perf.14 PRODÁNO

Oba odstíny vydání 1862 4d bright red a pale red doplněno dopisem 4d pale red. Deska 3 je bez úhlopříčných linek ve všech rohových čtvercích a vedle spodních dvou čtverců římská číslice I. Vše viz scan.  

Podrobný popis známek, dopisu a všech razítek na zpracovaném listu Schaubek. Pěkná studie bez skrytých vad.

SG spec. J52(1,2)     £ 310  +dopis £ 300        SG 79,80     Mi spec. 19Ia/19Ib

Kód: P00324
0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív