Úvodní stránka » Nabídka / Offer » Anglie / Great Britain » GB Line Engraved » 001S 1841 1d red-brown London Maltese Crosses with numbers 1-12

001S 1841 1d red-brown London Maltese Crosses with numbers 1-12

001S 1841 1d red-brown London Maltese Crosses with numbers 1-12

1841 1d red-brown 12 kusů London Maltézských křížů s čísly. Od čtyřokrajových kusů až po těsný střih rámové linky. Pár malých nedostatků. Velmi dobrá sestava, ceněné použití Maltézských křížů na pozdějších deskách 42 (MC 3) a na desce 40 (MC 12). Všechny desky jsou určeny včetně odstínů, variant, razítek, soupis přiložen. Popis na kartě. 

SG 8            Ł 3045 +             MI   3I 

8 100 CZK 9 000 CZK
10%

Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

17. 5. 2020

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív