Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Line Engraved » 1840 + 1841 1d+2d sets (sestavy) » 001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC)

001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC)

001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC)

Kompletní vydání 1840 1d black desky 1-11 a 2d blue desky 1 a 2 na listě Schaubek. Raženo černými Maltézskými kříži. Velmi dobrá kvalita, všechny s plnými okraji a s pěknými razítky bez skrytých vad. 1d black deska 1a (ohyb) vzácná s černým razítkem Maltézského kříže, deska 11 (svítí) vzácně s tak velkými okraji a čistým razítkem mimo obličej královny. 2d deep blue deska 2 má vpravo nahoře těsný okraj. Vše popsáno dle katalogů Stanley Gibbons, SG Speciál a Michel Speciál v přiložené tabulce. Určující znaky dle odborných publikací K.W.Statham, R.Brown, J.B.Seymour. Dále použití odborných publikací Ch.Nissen, H.Osborne a kopií registračních archů.

Přiložen scan všech desek písmen 'MG' a popis (strana 76) z odborné publikace "The Plating of the Penny Black Postage Stamp of Great Britain, 1840" by Ch.Nissen. Podle polohy písmen ve čtvercích nelze zaměnit s jinou deskou.

Další dva určující znaky RFLNW zkrácený paprsek v pravé hvězdě na poloze 7hod a BS(1) zdvojená (zesílená) spodní linka rámu (popis scan strana 281) z odborné publikace "The Essential Guide to the Great Britain Line Engraved 1d and 2d Stars 1840-1864, Volume 2 Die 1 Plates 1 to 11 and Plating Summary" by K.W.Statham.

Garance na určení desek !!!

SG 2020             £  14 875           Kód: P00248
133 900 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

3. 5. 2021

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív