Úvodní stránka » Nabídka / Offer » GB Victoria - Line Engraved » 1840 + 1841 1d+2d sets (sestavy) » 001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC) PRODÁNO

001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC) PRODÁNO

001D 1840 1d black PL 1-11, 2d blue PL 1-2 (black MC) PRODÁNO

PRODÁNO

Kompletní vydání 1840 1d black desky 1-11 a 2d blue desky 1 a 2 na listě Schaubek. Raženo černými Maltézskými kříži. Velmi dobrá kvalita, všechny s plnými okraji a s pěknými razítky bez skrytých vad. 1d black deska 1a (ohyb) vzácná s černým razítkem Maltézského kříže, deska 11 (svítí) vzácně s tak velkými okraji a čistým razítkem mimo obličej královny. 2d deep blue deska 2 má vpravo nahoře těsný okraj. Vše popsáno dle katalogů Stanley Gibbons, SG Speciál a Michel Speciál v přiložené tabulce. Určující znaky dle odborných publikací K.W.Statham, R.Brown, J.B.Seymour. Dále použití odborných publikací Ch.Nissen, H.Osborne a kopií registračních archů.

Přiložen scan všech desek písmen 'MG' a popis (strana 76) z odborné publikace "The Plating of the Penny Black Postage Stamp of Great Britain, 1840" by Ch.Nissen. Podle polohy písmen ve čtvercích nelze zaměnit s jinou deskou.

Další dva určující znaky RFLNW zkrácený paprsek v pravé hvězdě na poloze 7hod a BS(1) zdvojená (zesílená) spodní linka rámu (popis scan strana 281) z odborné publikace "The Essential Guide to the Great Britain Line Engraved 1d and 2d Stars 1840-1864, Volume 2 Die 1 Plates 1 to 11 and Plating Summary" by K.W.Statham.

Garance na určení desek !!!

SG 2020             £  14 875           

Garance na určení desek !!!

Vzhledem k vzácnosti a ceně desky 11 můžu zajistit atestaci uvedené známky buď v Anglii kde jsem členem GBPS nebo v Německu (jako člen FgGB) případně jinde dle domluvy. Cena atestace včetně poštovného (spojeného s atestací) není zahrnuta v prodejní ceně. Vše by bylo účtováno dle skutečnosti doložené dokumentací. Česká pošta neumožňuje poslat takto cenné zásilky do Anglie ani do Německa. Proto by se musela hledat alternativa pro přepravu.

Kód: P00248
140 000 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív