Vážení sběratelé - Dear Collectors - Liebe Sammlerfreunde

Vážení sběratelé, na těchto stránkách budeme postupně nabízet zajímavé položky nejen z počátků používání poštovních známek. Vedle oblíbených "ČERNÝCH PENNY" zde najdete například "OMNIBUS" série, méně běžná vydání hledaných "ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ", ale také zajímavosti z "BOSNY A HERCEGOVINY". Pokud v nabídce nenajdete něco ze své chyběnky kontaktujte nás s konkrétní poptávkou. K dispozici je velké množství materiálů ze všech inzerovaných oborů. V oddílu "EXPONÁTY / DISPLAY" bychom Vám rádi ukázali zajímavé položky z vlastních sbírek stejně jako položky, které jsme vystavovali na filatelistických výstavách.

Dear collectors, these pages will be offering interesting items not only from the beginning of the postage stamps using. Besides the popular "PENNY BLACK" you will find for example "OMNIBUS" series, less available issues so-called "STAMP COUNTRIES", but also interesting issues from "BOSNIA AND HERZEGOVINA". If you do not find something from your want list, contact us with your specific demand. There is large amount of materials from all branches offered. In the section "EXPONÁTY / DISPLAY" we would like to show you interesting items from our own collections as well as items that we presented at the philatelic exhibitions.

Liebe Sammlerfreunde, diese Seiten werden interessante Artikel nicht nur von Anfang von Briefmarkenverwendung anbieten. Neben der beliebten " PENNY BLACK" möchten wir zum Beispiel "OMNIBUS" -Ausgaben, gesuchte "BRIEFMARKENLÄNDERN", sondern auch interessante Artikel aus "BOSNIEN UND HERZEGOWINA" vorstellen. Wenn Sie bei uns etwas von ihrer Fehlliste nicht finden, kontaktieren Sie uns mit Ihrer spezifischen Anfrage. Es gibt eine große Menge von Materialien aus allen Branchen beworben. Im Abschnitt "EXPONÁTY / DISPLAY" möchten wir Ihnen eine interessante Artikel aus unserem eigenen Sammlungen zeigen sowie Posten, die wir an den Briefmarkenausstellungen präsentierten.

STAMPSSELLER GB-Line Engraved, Kolonie, Commonwealth 1840-1970, Známkové země, Bosna a Hercegovina

Filatelie, Filatelistická literatura, katalogy, známky, dopisy, celiny, série

Philately, Literature, Catalogues, Stamps, Letters, Postmarks, Collections

Briefmarken, Deutsche kolonien, Altdeutschland, Sammlungen


Připravujeme nové položky, které najdete v kategoriích jako "OBLÍBENÉ" a souhrnně pod tímto textem. 

 V oddílu "AKTUALITY" Vás budeme průběžně informovat o všech novinkách.


001O 1948 ROYAL SILVER WEDDING P,M,UM,R

001O 1948 ROYAL SILVER WEDDING P,M,UM,R

Pertie 16 kusů ražených a čistých známek v dobré kvalitě. Součet 430,-Kč - jako celek za 300,-Kč

0 CZK bez DPH
300 CZK

004O GREAT BRITAIN 1948, SG493-4

004O GREAT BRITAIN 1948, SG493-4

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě, bez nálepky. Katalog  SG        Ł 40,35 Katalog  Mi        233-234  € 45,4

0 CZK bez DPH
500 CZK

003O GREAT BRITAIN 1948, SG494

003O GREAT BRITAIN 1948, SG494

Ražená známka ve výborné kvalitě. Katalog  SG        Ł 40 Katalog  Mi 234       € 45

0 CZK bez DPH
400 CZK

002O GREAT BRITAIN 1948, UM SG493-4

002O GREAT BRITAIN 1948, UM SG493-4

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě, bez nálepky. Katalog  SG        Ł 40,35 Katalog  Mi        233-234  € 45,4

0 CZK bez DPH
700 CZK

001O GREAT BRITAIN 1948, UM SG493-4

001O GREAT BRITAIN 1948, UM SG493-4

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě, bez nálepky. Katalog  SG        Ł 40,35 Katalog  Mi        233-234  € 45,4

0 CZK bez DPH
600 CZK

001O SOUTH AFRICA 1948, M, UM SG125

001O SOUTH AFRICA 1948, M, UM SG125

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě, horní známka s nálepkou, spodní bez nálepky. Katalog  Mi       207-208

0 CZK bez DPH
50 CZK

001O HONG KONG 1948, LM SG171-2

001O HONG KONG 1948, LM SG171-2

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě, nepatrná stopa po nálepce Katalog  SG        Ł 329 Katalog  Mi 171-172       € 504

0 CZK bez DPH
5 000 CZK

001O SIERRA LEONE 1948, UM SG203-4

001O SIERRA LEONE 1948, UM SG203-4

Kompletní čistá serie bez nálepek, ve výborné kvalitě. Katalog  SG        Ł 20,15 Katalog  Mi        169-170  € 26,3

0 CZK bez DPH
400 CZK

001O BARBADOS 1948, LM SG265-6

001O BARBADOS 1948, LM SG265-6

Kompletní čistá série ve výborné kvalitě, nepatrná stopa po nálepce. Katalog  SG        Ł 17,3 Katalog  Mi 178-9

0 CZK bez DPH
300 CZK

001O ST.LUCIA 1937 SG125-27

001O ST.LUCIA 1937 SG125-27

Kompletní ražená serie v dobré kvalitě. Katalog  Mi        96-98

0 CZK bez DPH
30 CZK

001O NEW ZEALAND 1937 SG599-601

001O NEW ZEALAND 1937 SG599-601

Kompletní ražená serie v dobré kvalitě. Katalog  Mi        232-234

0 CZK bez DPH
70 CZK

001O MALTA 1937 SG214-16

001O MALTA 1937 SG214-16

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě. Katalog  Mi       173-175

0 CZK bez DPH
30 CZK

001O STRAITS SETTLEMENTS MALAYA 1937 SG275-77

001O STRAITS SETTLEMENTS MALAYA 1937 SG275-77

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě. Katalog  Mi        207-209

0 CZK bez DPH
30 CZK

001O JAMAICA 1937 SG118-120

001O JAMAICA 1937 SG118-120

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě. Katalog  Mi        115-117

0 CZK bez DPH
30 CZK

001O BRITISH GUIANA 1937 SG305-307

001O BRITISH GUIANA 1937 SG305-307

Kompletní ražená serie v dobré kvalitě. Katalog  Mi        173-175

0 CZK bez DPH
50 CZK

003O 1937 CORONATION, P

003O 1937 CORONATION, P

Pertie 16 ks razítkovaných známek

0 CZK bez DPH
350 CZK

001O BRITISH HONDURAS 1935 SG143-6., UM

001O BRITISH HONDURAS 1935 SG143-6., UM

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě bez nálepek **, originál lep Katalog  SG        Ł 21 za  známky s nálepkou * Katalog  Mi 105-108

0 CZK bez DPH
800 CZK

002O 1935 SILVER JUBILEE, P

002O 1935 SILVER JUBILEE, P

Pertie 23 kusů ražených známek v dobré kvalitě. Součet 900,-Kč - jako celek za 600,-Kč

0 CZK bez DPH
600 CZK

001O 1935 SILVER JUBILEE, P, UM

001O 1935 SILVER JUBILEE, P, UM

Pertie 6 ks čistých známek s originál lepem, 5x bez nálepky, 1x s nálepkou (Mauritius)

0 CZK bez DPH
350 CZK

001O SIERRA LEONE 1935 SG181-4., M

001O SIERRA LEONE 1935 SG181-4., M

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě s nálepkou, originál lep Katalog  SG        Ł 32 Katalog  Mi 144-147

0 CZK bez DPH
500 CZK

001O BRITISH GUIANA 1935 SG301-304., M

001O BRITISH GUIANA 1935 SG301-304., M

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě s nálepkou, originál lep Katalog  SG        Ł 24 Katalog  Mi 301-304

0 CZK bez DPH
300 CZK

001O BARBADOS 1935 SG241-244., M

001O BARBADOS 1935 SG241-244., M

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě s nálepkou, originál lep. Katalog  SG       Ł 32 Katalog  Mi  148-151

0 CZK bez DPH
400 CZK

001O BRITISH SOLOMON ISLANDS 1935 SG53f.,54f.,55,56variet., UM

001O BRITISH SOLOMON ISLANDS 1935 SG53f.,54f.,55,56variet., UM

Kompletní čistá serie ve výborné kvalitě bez nálepek **, originál lep 1,5d SG 53f. diagonál line by turred Ł 90  ++ short extra flagstaff   Ł ?! 3d SG 54f. diagonál line by turred Ł 160 Katalog  SG       …

0 CZK bez DPH
5 000 CZK

002O INDIA 1935 SG240-246, M

002O INDIA 1935 SG240-246, M

Kompletní čistá serie v dobré kvalitě, originál lep s nálepkou. Katalog  SG        Ł 30 Katalog  Mi        138-144

0 CZK bez DPH
400 CZK

001O CANADA 1935 SG335-340, M

001O CANADA 1935 SG335-340, M

Kompletní čistá série s nálepkou, dobrá kvalita. 2c rezavé skvrnky. Katalog  SG        Ł 40  

0 CZK bez DPH
200 CZK

001O SAMOA 1935 SG177-179

001O SAMOA 1935 SG177-179

Kompletní ražená serie v dobré kvalitě. Katalog  SG        Ł 6 Katalog  Mi        72A-74A

0 CZK bez DPH
60 CZK

001O INDIA 1935 SG241-3, 245-6

001O INDIA 1935 SG241-3, 245-6

Ražená serie, chybí 2,5As Katalog  SG        Ł 16,25 Katalog  Mi        139-141, 143-144

0 CZK bez DPH
100 CZK

001O VIRGIN ISLANDS 1935 SG103-106

001O VIRGIN ISLANDS 1935 SG103-106

Kompletní ražená serie v dobré kvalitě. 1,5d chybí jeden zoubek Katalog  SG        Ł 55 Katalog  Mi        65-68

0 CZK bez DPH
300 CZK

001O STRAITS SETTLEMENTS 1935 SG256-259

001O STRAITS SETTLEMENTS 1935 SG256-259

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě, čistá razítka. Katalog  SG        Ł 21 Katalog  Mi       188-191

0 CZK bez DPH
200 CZK

001O NYASALAND 1935 SG123-126

001O NYASALAND 1935 SG123-126

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě, čistá razítka. Katalog  SG        Ł 70 Katalog  Mi       45-48

0 CZK bez DPH
800 CZK

001O MAURITIUS 1935 SG245-248

001O MAURITIUS 1935 SG245-248

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě, čistá razítka. Katalog  SG        Ł 50 Katalog  Mi        196-199

0 CZK bez DPH
700 CZK

001O KENYA UGANDA TANGANYIKA 1935 SG124-127

001O KENYA UGANDA TANGANYIKA 1935 SG124-127

Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě. Katalog  SG        Ł 10,5 Katalog  Mi       45-48

0 CZK bez DPH
150 CZK

003O CEYLON 1935 SG379-382, UM

003O CEYLON 1935 SG379-382, UM

CEYLON 1935 SG379-382, UM Kompletní čistá serie s originál lepem bez nálepek, SG 380 skvrnka v levém dolním rohu. Jinak ve výborné kvalitě. Katalog  SG        Ł 10 za * Katalog  Mi  …

0 CZK bez DPH
200 CZK

002O CEYLON 1935 SG379-382

002O CEYLON 1935 SG379-382

CEYLON 1935 SG379-382 Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě. Katalog  SG        Ł 20 Katalog  Mi        € 19

0 CZK bez DPH
150 CZK

001O CEYLON 1935 SG379-382

001O CEYLON 1935 SG379-382

CEYLON 1935 SG379-382 Kompletní ražená serie ve výborné kvalitě s pěknými razítky. Katalog  SG        Ł 20 Katalog  Mi        € 19

0 CZK bez DPH
300 CZK

001O 1935 SILVER JUBILEE, M/UM, ALBUM

001O 1935 SILVER JUBILEE, M/UM, ALBUM

*/** Omnibus 1935. SILVER JUBILEE. Kompletní vydání bez Egypta. Oblíbené vydání celkem 249 známek v albu. Všechny známky čisté, asi 20% bez nálepky, ostatní s nálepkou. Dobrá kvalita. SG    Ł 1 225    (známky…

0 CZK bez DPH
18 000 CZK

002O 1937 CORONATION, UM, A4

002O 1937 CORONATION, UM, A4 10%

** Omnibus 1937. CORONATION. Kompletní vydání. Oblíbené vydání korunovace Krále George VI a Královny Elizabeth (12.May1937). Všechny známky čisté bez nálepky ve velmi dobré kvalitě. Pouze 15c Newfoundland flek v lepu a 2 1/2d…

0 CZK bez DPH
4 500 CZK 5 000 CZK

1880 6d PL 17 (CE) J 87 grey UM

1880 6d PL 17 (CE) J 87 grey UM 5%

6d Grey. Wmk Spray. Perf.14 Čistá s originál lepem bez nálepky, svěží nádherná barva, velmi lehký horizontální ohyb není vidět ze předu. Popis na kartě. Velmi pěkná dobře centrovaná vzácná známka. SG spec. J 87  …

0 CZK bez DPH
10 070 CZK 10 600 CZK

1870 1,5d PL1 (CE) G 6(1) rose-red

1870 1,5d PL1 (CE) G 6(1) rose-red 10%

1 1/2d rose-red. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem (redistributed). Super svěží barva. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G6(1)        Ł 725      SG 51    Mi spec. 37a

0 CZK bez DPH
7 830 CZK 8 700 CZK

1870 1/2d PL 15 (DQ) G4 rose-red HM

1870 1/2d PL 15 (DQ) G4 rose-red HM 10%

1/2d Rose-Red. Wmk W3. Perf.14 Čistá se zbytky papíru v lepu, velká nálepka. Popis na  kartě. SG spec. G 4(1)     Ł 175     SG 48     Mi spec. 36

0 CZK bez DPH
630 CZK 700 CZK

1870 1/2d PL 13 (QM) G 4 rose-red LM

1870 1/2d PL 13 (QM) G 4 rose-red LM 10%

1/2d Rose-Red. Wmk W3. Perf.14 Čistá s originál lepem, lehká nálepka. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 4(1)     Ł 120     SG 48     Mi spec. 36

0 CZK bez DPH
900 CZK 1 000 CZK

1869 2d PL 15 (CD) G 3(2) deep blue HM

1869 2d PL 15 (CD) G 3(2) deep blue HM 10%

2d Deep Blue. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem, 2-3 nálepky, gum creasing. Popis na kartě. SG spec. G 3(2)     Ł 525     SG 47     Mi spec. 17 IIy

0 CZK bez DPH
810 CZK 900 CZK

1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red LM

1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red LM 10%

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem, velmi lehká nálepka, svěží barva, velmi dobře centrovaná. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 1(1)    Ł 45 +125% well centred  …

0 CZK bez DPH
900 CZK 1 000 CZK

1864 1d PL130 (BA) G 1(1) rose-red LM

1864 1d PL130 (BA) G 1(1) rose-red LM 20%

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 Čistá s originál lepem s lehkou nálepkou, velmi dobře centrovaná. Gum creasing. Okrajový rám průsvitky. Popis na kartě. Very fine. SG spec. G 1(1)     Ł 70 +well centred…

0 CZK bez DPH
1 360 CZK 1 700 CZK

1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN REZERVACE

1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN REZERVACE 15%

1d Rose-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14     REZERVACE Čistá bez lepu. Popis na kartě. SG spec. G 1(1)      Ł 25       SG 43        Mi spec. 16

0 CZK bez DPH
170 CZK 200 CZK

1864 1d PL 87,152 (SH,AI) G 1,2 rose-red UM, lake-red LM

1864 1d PL 87,152 (SH,AI) G 1,2 rose-red UM, lake-red LM

1d Rose-Red/Lake-Red. Die II. Wmk Large Crown Type II. Perf.14 1d "SH" rose-red čistá bez nálepky, malá skvrnka v lepu viditelná i z lícní strany, 1d "AI" lake-red čistá s lehkou nálepkou, super centrované známky v brilantně svěžích…

0 CZK bez DPH
3 000 CZK

1841 1d PL 36 (EH) BS 25b red-brown on very blue p.(EDd,42-3RF

1841 1d PL 36 (EH) BS 25b red-brown on very blue p.(EDd,42-3RF 20%

1d Red-Brown On Very Blue Paper. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.   REZERVACE Vady paprsků v levé hvězdě (10hod), v pravé hvězdě (1hod), zdvojené "E", černý Maltézský kříž. Ivory head na zadní straně. Popis…

0 CZK bez DPH
200 CZK 250 CZK

1841 1d PL 26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF) REZERVACE

1841 1d PL 26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF) REZERVACE 20%

1d Red-Brown. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.     REZERVACE Vady paprsků v levé hvězdě (10hod), v pravé hvězdě (1hod) a otevřený horní čtverec v pravé hvězdě. Pravidelné široké okraje, černý…

0 CZK bez DPH
240 CZK 300 CZK

1840 1d PL4 (SA) AS 23 black .... PRODÁNO

1840 1d PL4 (SA) AS 23 black .... PRODÁNO

1d Black. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO Šráf dole pod "ONE a P" v ONE PENNY.  Popis na kartě. Fine. SG spec. AS 23           Ł 375       …

0 CZK bez DPH
3 000 CZK

1857 2d PL 6 (PC-PD) F7 deep blue REZERVACE

1857 2d PL 6 (PC-PD) F7 deep blue REZERVACE

2d deep-blue. Alphabet III. Wmk Large Crown Type I. Perf.14  REZERVACE Známka "PD" s bodem v "P" čtverci a boční linka v "P" a "D" čtvercích prodloužená dolu. Raženo "73" Lomdon. Popis na kartě. SG spec. F 7   …

0 CZK bez DPH
600 CZK

1857 2d PL 6 (IG) F7 deep blue (Ivory head) REZERVACE

1857 2d PL 6 (IG) F7 deep blue (Ivory head) REZERVACE 10%

2d deep-blue. Alphabet III. Wmk Large Crown Type I. Perf.14  REZERVACE Dobře centrovaná, "22" London (Parmenter 22H Rarity E), Ivory head na rubu. Popis na kartě. Fine. SG spec. F 7        Ł 70     …

0 CZK bez DPH
450 CZK 500 CZK

1855 2d PL 5 (HE) F6 (1) blue REZERVACE

1855 2d PL 5 (HE) F6 (1) blue REZERVACE 10%

2d Blue. Alphabet II. Wmk Large Crown Type I. Perf.14  REZERVACE Dobře centrovaná, raženo London office. Popis na kartě. SG spec. F 6(1)        Ł 70      SG 34    Mi spec. 11 IBa

0 CZK bez DPH
360 CZK 400 CZK

1854 2d PL4 (GD) F 1(2) pale blue (MN'N'Pe;MsG,D)

1854 2d PL4 (GD) F 1(2) pale blue (MN'N'Pe;MsG,D) 10%

2d Pale blue. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Perf.16 Korozní body v "G" a "D" čtvercích a v bílé lince nad "N". Popis na kartě. Fine. SG spec. F1(2)     Ł 110      SG 20     Mi spec.…

0 CZK bez DPH
450 CZK 500 CZK

1856 1d PL43 (ND) C 8(1) red-brown (blued paper) REZERVACE

1856 1d PL43 (ND) C 8(1) red-brown (blued paper) REZERVACE

1d red-brown on blued paper. Die II. Alphabet III. Wmk Large Crown Type I. Perf.14   REZERVACE Dobře centrovaná, raženo "498" Manchester. Popis na kartě. Fine. SG spec. C8(1)        Ł 27     …

0 CZK bez DPH
100 CZK

1855 1d PL19 (HG) C 6(2) yellow-brown (blued paper), (HSfs jn)RE

1855 1d PL19 (HG) C 6(2) yellow-brown (blued paper), (HSfs jn)RE 15%

1d yellow-brown on blued paper. Die II. Alphabet II. Wmk Large Crown Type I. Perf.14   REZERVACE Spojené dolní patky písmene "H". Razítko "21" London. Dodání na zobrazené kartě. Vzácná deska. SG spec. C6(2)     …

0 CZK bez DPH
170 CZK 200 CZK

1855 1d PL10 (II) C 4 red-brown (blued paper) REZERVACE

1855 1d PL10 (II) C 4 red-brown (blued paper) REZERVACE 15%

1d red-brown on blued paper. Die II. Alphabet II. Wmk Small Crown. Perf.16   REZERVACE Velká část čistého razítka "606?", vzácná deska. Popis na kartě. Very fine. SG spec. C4        Ł 125     …

0 CZK bez DPH
595 CZK 700 CZK

1854 1d PL196 (NG) C 1(1) red-brown REZERVACE

1854 1d PL196 (NG) C 1(1) red-brown REZERVACE

1d Red-Brown. Blued Paper. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Perf.16    REZERVACE Decentrovaná dolu, čisté razítko "75" (Birmingham). Popis na kartě. Very fine. SG spec. C1(1)     Ł 38     …

0 CZK bez DPH
200 CZK

1841 2d PL 4 (LH) ES 15 deep full blue PRODÁNO

1841 2d PL 4 (LH) ES 15 deep full blue PRODÁNO

2d Deep Full Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO Spodní linka v "H" čtverci prodloužená do prava. Popis na kartě. SG spec. ES 15     Ł 100    …

0 CZK bez DPH
700 CZK

1841 2d PL 4 (IG-IH) ES 14 blue V2P

1841 2d PL 4 (IG-IH) ES 14 blue V2P

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  Horizontální dvoupáska. Skotské razítko. Popis na kartě. SG spec. ES 14     dvoupáska Ł 280     SG 14    …

0 CZK bez DPH
800 CZK

1841 2d PL 4 (HD) ES 14q blue (thin paper) PRODÁNO

1841 2d PL 4 (HD) ES 14q blue (thin paper) PRODÁNO

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO Vzácně na tenkém papíru, korozní body v "H" a "D" čtvercích. Dobré až velmi široké okraje. Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 14q   …

0 CZK bez DPH
1 100 CZK

1841 2d PL 4 (FA) ES 14 blue PRODÁNO

1841 2d PL 4 (FA) ES 14 blue PRODÁNO

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO Korozní body v "F" a "A" čtvercích, spodní linka prodloužená do prava. Dobré až velmi široké okraje. Raženo London Inland Office.…

0 CZK bez DPH
700 CZK

1841 2d PL 4 (ED) ES 13 pale blue

1841 2d PL 4 (ED) ES 13 pale blue

2d Pale Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Dobré až velmi široké okraje s částí sousední známky vlevo. Raženo černým "9?2" typ 1844. Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 13   …

0 CZK bez DPH
500 CZK

1841 2d PL 3 (IJ) ES 11 blue

1841 2d PL 3 (IJ) ES 11 blue 10%

2d Blue. White Lines. Blued Paper. Die I. Alphabeth I. Wmk Small Crown. Imperf.  Stejnoměrné dobré okraje, malá část razítka dole, nechávající čistý profil královny! Popis na kartě. Fine. SG spec. ES 11    …

0 CZK bez DPH
990 CZK 1 100 CZK

1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown PRODÁNO

1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown PRODÁNO

1d Red-Brown. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO Na velmi modrém papíru, dobré až velmi široké okraje, "466" (Liverpool), Parmenter 3HOS. Popis na kartě. SG spec. B 2      Ł 60      …

0 CZK bez DPH
200 CZK

1852 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx) PRODÁ

1852 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx) PRODÁ

1d Red-Brown. Die I. Alphabet II. Wmk Small Crown. Imperf.   PRODÁNO U "G" v pravém čtverci prodloužený šraf do prava, dolní pravý šraf u "H" v pravém čtverci prodloužený do prava, velmi široké okraje, "1" (Abergavenny)…

0 CZK bez DPH
1 300 CZK

1840 2d PL 1 (MF) DS 5 blue

1840 2d PL 1 (MF) DS 5 blue 10%

2d Blue (Pale). Die I. Alphabet I. Wmk Small Crown. Imperf.  Pravidelné široké okraje, pěkný černý Maltézský kříž. Popis na kartě. Velmi pěkné. SG spec. DS 5         Ł 900        SG 5   …

0 CZK bez DPH
6 480 CZK 7 200 CZK

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1881 SG Z83 2,5d PL23 (MK) bl

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1881 SG Z83 2,5d PL23 (MK) bl

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1881 SG Z83 2,5d PL23 (MK) blue Dobrá kvalita. Fine. SG 157          Ł 35     

0 CZK bez DPH
450 CZK

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1875 SG Z79 2,5d PL2 (IK) ros

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1875 SG Z79 2,5d PL2 (IK) ros

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1875 SG Z79 2,5d PL2 (IK) rosy mauve Několik kratších zubů, jinak dobrá kvalita. Fine. SG 139          Ł 120     

0 CZK bez DPH
700 CZK

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1873 SG Z92 4d PL14 (HD) dull

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1873 SG Z92 4d PL14 (HD) dull

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1873 SG Z92 4d PL14 (HD) dull vermilion Velmi dobrá kvalita. Very fine. SG 93          Ł 115     

0 CZK bez DPH
1 100 CZK

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1867 SG Z120 2s PL1 (BA) dull

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1867 SG Z120 2s PL1 (BA) dull

BRITISH LEVANT-CONSTANTINOPLE C GB 1867 SG Z120 2s PL1 (BA) dull blue  Velmi pěkné razítko, známka s lomem. SG 118         Ł 225     

0 CZK bez DPH
500 CZK

PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d,1877 SG Z39 4d V...

PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d,1877 SG Z39 4d V... 10%

Δ PERU-CALLAO C38, GB 1876 SG Z46 6d PL15 (OA) grey, 1877 SG Z39 4d PL15 (HF) sage-green,  použity na výstřižku, oraženo "C38" Type 4, dole dvoukruhové razítko ... CALLAO ..., 6d dva kratší zuby  SG 147/153    …

0 CZK bez DPH
1 890 CZK 2 100 CZK

001S GAMBIA 1869-72 SG2,3,3a KD

001S GAMBIA 1869-72 SG2,3,3a KD

Θ GAMBIA 1869-72. SG 2,3,3a. Embossed by D.L.R. Tři známky z tohoto velmi oblíbeného vydání první emise, bez wmk., na výstavním listě. Všechny ve velmi dobré kvalitě, vysoký katalog. (Michel uvádí pouze dvě známky). SG 2   …

0 CZK bez DPH
4 600 CZK

001O HONG KONG 1937 SG137-139, UM

001O HONG KONG 1937 SG137-139, UM 10%

** HONG KONG 1937. SG 137-139 Kompletní serie čistých známek s originál lepem, bez nálepky. U 4c několik kratších zubů, jinak výborná kvalita. Katalog  SG       22,5 Ł Katalog  Mi       …

0 CZK bez DPH
405 CZK 450 CZK

Tercentenary South African Wine Industry

Tercentenary South African Wine Industry

300 výročí vinařského průmyslu v Jižní Africe Propagační aršík vydaný roku 1955 k 300 výročí vinařského průmyslu 1655 - 1955.

0 CZK bez DPH
400 CZK

Nákupní košík

Kusů: 0
Cena: 0 CZK

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

     www.stampsseller.com

       info@stampsseller.cz

           

                 Pavel Paščák

            Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

15.4.2019

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archiv