Úvodní stránka » Přehled / Listing » Známkové země / Geographilately

Známkové země / Geographilately

Tento filatelistický obor jako jediný v posledních 20 letech zaznamenal nárůst počtu sběratelů. Díky jedinečnému spojení zeměpisu a historie do filatelistických souvislostí je možné i z laciného materiálu vybudovat zajímavou sbírku. Tato kategorie je členěna do jednotlivých světadílů:

Evropa

Asie

Afrika

Amerika

Austrálie a Oceánie

Antarktida

Oblasti a úřady

Navštivte kategorii Známkové země / Geographilately

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

22. 2. 2021

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív