Úvodní stránka » Přehled / Listing » Španělské kolonie / Spain colonies

Španělské kolonie / Spain colonies

Španělskou koloniální emisní politiku lze rozdělit do dvou odlišných období. Do roku 1922 se jednalo převážně o série s obrazem panovníka, vycházející ve velmi nízkých nákladech v odstupu několika let, ale i každoročně. Pozdější námětové série provedené dost špatnou rytinou vystřídal po roce 1950 většinou jednobarevný ofset, známky vycházejí několikrát ročně ve vysokých nákladech a jsou běžně dostupné. Členění dle katalogu Edifil.

Navštivte kategorii Španělské kolonie / Spain colonies

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

4. 1. 2021

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív