Úvodní stránka » Přehled / Listing » Rakousko-Uhersko / Austria-Hungary

Rakousko-Uhersko / Austria-Hungary

V této kategorii vám nabídneme jak první poštovní známky použité na našem území tak rovněž první korespondenční lístky na světě. Členění dle katalogu Ferchenbauer:

1850 – 1. emise

-          ruční papír, strojní papír, typy, barvy, deskové a tiskové vady, razítka

1858 – 2. emise

-          typy, barvy, deskové vady

1861 – 3. emise

1863 – 4. emise

1864 – 5. emise

1867 – 6. emise

1851 – 1880 novinové známky

1883 – emise Znak

1890 – 1896 Franz Josef měna kreuzer / Gulden

1899 – 1907 Franz Josef měna heller / Krone

Lombardsko – Benátsko

Levanta

Polní pošta

Navštivte kategorii Rakousko-Uhersko / Austria-Hungary

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Aktualizace nabídky

22. 2. 2021

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív