Úvodní stránka » Přehled / Listing » Osmanská říše / Otoman Empire

Osmanská říše / Otoman Empire

Kategorie náročná na znalosti nejen kvůli odlišnému písmu a číslicím. Z obyčejné známky může vzácné razítko udělat raritu. Říše se v dobách největší slávy rozkládala na třech světadílech, takže je nepřeberné množství možností, jak vytvořit poštovně historickou sbírku. Razítka jsou hodnocena dle monografie Coles & Walker.

Navštivte kategorii  Osmanská říše / Otoman Empire

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

4. 1. 2021

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív