Úvodní stránka » Přehled / Listing » Francouzské kolonie / French colonies

Francouzské kolonie a pošty v zahraničí / French colonies and postal agencies abroad

Hodně sběratelů se zaměřuje pouze na francouzské koloniální panství. Rovněž pro ně jsme nachystali celou řadu jak společných emisí jednotlivých kolonií, tak oblíbených meziválečných námětových sérií.

Členění dle katalogů Yvert / Maury.

Navštivte kategorii Francouzské kolonie / French colonies

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

           Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

4. 1. 2021

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív