Úvodní stránka » Stránky pro E-shop » Potvrzení objednávky

Děkujeme za Vaši objednávku. Pokud jste uvedli, že máte zájem o platbu v jiné měně, pošleme Vám výpočet ve Vámi preferované měně. Záleží na Vašem rozhodnutí, kterou variantu zvolíte.

Thank you for your Order. In case you have stated payment in other curency, we will send you calculation in your prefered curency. It is your decision, which method do you choose.

 

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

     www.stampsseller.com

       info@stampsseller.cz

           

                 Pavel Paščák

            Miroslav Šťotka

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

Aktualizace nabídky

15.4.2019

Zkratky použité v popisech

SG Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archiv